програми підвищення кваліфікації для вчителів закладів загальної середньої освіти, директорів та заступників директорів, педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів

Огляд курсу

Модуль 1. Домедична допомога 

1.1    Огляд місця події, обстеження итини. Принципи надання домедичної допомоги. Алгоритм дій

1       Причини раптової зупинки кровообігу

2        Огляд місця події та обстеження дитини. Алгоритм дій

1.2    Принципи проведення сердцево-легеневої реанімації

1        Основні принципи проведення сердцево-легеневої реанімації у дітей різного віку

2       Алгоритм проведення сердцево-легеневої реанімації у дорослих з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора

1.3    Домедична допомога при порушені прохідності дихальних шляхів

1       Алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у дітей різних вікових групах

1.4    Допомога потерпілим при травмах, кровотечах

1.5    Навчання учнів наданню домедичної допомоги: алгоритм дій для учнів різних вікових категорій.

1.6    Контроль знань

Модуль 2. Правила безпечного поводження на дорозі

2.1    Правила дорожнього руху для пішоходів: безпечна дорога до школи та дому: практичні кейси.

2.2    Використання світлоповертальних елементів: практикум

2.3    Алгоритм дій надання домедичної допомоги при ДТП для учнів різних вікових категорій. Пам’ятка пішоходу, який постраждав у дорожньо-транспортній-пригоді. Пам’ятка пішоходу, який став очевидцем дорожньо-транспортної пригоди

 

Модуль 3. Методичні інструменти для організації та проведення заходів з опрацювання правил безпеки та надання домедичної допомоги

3.1    Активні та інтерактивні форми і методи навчання, - базовий підхід реалізації програми.

3.2    Застосування  проєктного підходу в навчанні правил безпеки та надання домедичної допомоги: сутність, структура та критерії

3.3    Застосування  проєктного підходу в навчанні правил безпеки та надання домедичної допомоги: моделювання

3.4    Застосування  проєктного підходу в навчанні правил безпеки та надання домедичної допомоги: презентація


Огляд курсу

1. Програма відповідає стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми Bcon (bleeding control) - зупинка кровотечі: практичні прийоми надання домедичної допомоги при масивній кровотечі.

Основними складовими частинами програми є: навчально-тематичний план; зміст програми з визначенням розділів, тем і елементів кожної теми; перелік практичних навичок, що здобувають особи, які не мають медичної освіти, але за своїми обов'язками повинні надавати домедичну допомогу. Програма також передбачена для навчання всіх бажаючих не залежно від їх посадових обов'язків.

2. Метою підготовки немедичних працівників є надання їм теоретичних знань і освоєння ними практичних навичок з основ підтримки життя (базова допомога), що відповідає вимогам міжнародної програми Bcon (bleeding control): надання домедичної допомоги при масивній кровотечі.

3. Тривалість програми 8 годин. Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку осіб.

4. Програма теоретичного курсу охоплює: поняття про невідкладний стан людини, визначення ознак масивної зовнішньої кровотечі, визначення ознак внутрішньої кровотечі, правила дотримання власної безпеки, виклику бригади екстреної медичної допомоги та рятувальників, порядок надання домедичної допомоги при масивній крововтраті.

Завданням практичних занять є освоєння і закріплення знань, отриманих на теоретичному курсі, оволодіння практичними навичками зупинки зовнішньої масивної кровотечі, правила користування засобами, що входять до аптечок.

5. Для виконання програми у процесі навчання використовуються такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Практичні заняття проводяться у групах не більше ніж 8 осіб. Перед початком навчання можливе забезпечення слухачів необхідними методичними матеріалами.

Для отримання посвідчення про проходження курсу навчання по закінченню навчання слухач успішно здає теоретичний тест та практичний екзамен.

6. Після завершення програми слухач здобуває наступні знання:

1) правила огляду місця події; правила дотримання власної безпеки при наданні домедичної допомоги;

2) розпізнавання ознак масивної зовнішньої кровотечі;

3) розпізнавання ознак внутрішньої кровотечі;

4) поняття про анатомію серцево-судинної системи людини;

5) правила виклику екстреної медичної допомоги, правила спілкування з диспетчером;

6) алгоритм зупинки масивної зовнішньої кровотечі;

7) алгоритм надання домедичної допомоги при підозрі на внутрішню кровотечу;

8) дотримання правил власної безпеки під час зупинки масивної зовнішньої кровотечі;

9) алгоритм відновлення та підтримання прохідності дихальних шляхів у постраждалих.

7. Щоб визначити початковий рівень знань слухачів, перед початком навчання проводиться тестування.

8. Зміст навчальної програми

1) Поняття про анатомію серцево-судинної системи. Огляд місця події. Принципи надання домедичної допомоги. Алгоритм дій.

Теоретичне заняття. Анатомія серцево-судинної системи: будова та функції серця, венозна та артеріальна системи. Актуальні питання травм, що супроводжуються масивною кровотечею. Класифікація кровотеч. Дотримання правил безпеки на місці події. Розпізнавання ознак зупинки кровообігу. Порядок взаємодії з диспетчером системи екстреної медичної допомоги.

Практичне заняття. Визначення можливих загроз на місці події. Порядок розпізнавання ознак масивної крововтрати.

2) Принципи зупинки масивної зовнішньої кровотечі.

Теоретичні заняття. Ознаки масивної зовнішньої кровотечі. Порядок (алгоритм) зупинки масивної зовнішньої кровотечі.

Практичне заняття. Визначення ознак масивної зовнішньої кровотечі. Зупинка масивної зовнішньої кровотечі за допомогою пов'язки, що тисне. Зупинка масивної зовнішньої кровотечі за допомогою тампонування рани. Зупинка масивної зовнішньої кровотечі за допомогою кровоспинних джгутів. Надання постраждалому стабільного положення, відновлення прохідності дихальних шляхів.

3) Принципи надання допомоги при внутрішній кровотечі.

Теоретичні заняття. Ознаки внутрішньої кровотечі. Поняття про шок. Порядок (алгоритм) дій при внутрішній кровотечі.

Практичне заняття. Визначення ознак внутрішньої кровотечі. Порядок дій при внутрішній кровотечі.


Огляд курсу

1. Програма відповідає стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми BLS (basic life support) - базові реанімаційні заходи: практичні прийоми надання домедичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу, порушеннях дихання.

Основними складовими частинами програми є:

навчально-тематичний план;

зміст програми з визначенням розділів, тем і елементів кожної теми;

перелік практичних навичок, що здобувають особи, які не мають медичної освіти, але за своїми обов'язками повинні надавати домедичну допомогу.

Програма також передбачена для навчання всіх бажаючих незалежно від їх посадових обов'язків.

2. Метою підготовки немедичних працівників є надання їм теоретичних знань і освоєння ними практичних навичок з основ підтримки життя (базова допомога), що відповідає вимогам міжнародної програми BLS (basic life support): надання домедичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу, порушеннях дихання.

3. Тривалість програми 8 годин. Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку осіб.

4. Теоретична частина програми охоплює: поняття про невідкладний стан людини, визначення ознак зупинки серця, порушення дихання, правила дотримання власної безпеки, виклику бригади екстреної медичної допомоги та рятувальників, порядок надання домедичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу та порушенні дихання.

Завданням практичної частини програми є освоєння і закріплення знань, отриманих на теоретичному курсі, оволодіння практичними навичками проведення серцево-легеневої реанімації дорослим, відновлення прохідності дихальних шляхів, вміння користуватися засобами, що входять до аптечок.

5. Для виконання програми у процесі навчання використовуються такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Практичні заняття проводяться у групах не більше ніж 8 осіб. Перед початком навчання можливе забезпечення слухачів необхідними методичними матеріалами.

Для отримання посвідчення про проходження курсу навчання по закінченню навчання слухач успішно здає теоретичний тест та практичний екзамен.

6. Після завершення програми слухач здобуває наступні знання:

1) правила огляду місця події; правила дотримання власної безпеки при наданні домедичної допомоги;

2) методи оцінки ознак життя у постраждалих з раптовою зупинкою кровообігу;

3) правила виклику екстреної медичної допомоги, правила спілкування з диспетчером;

4) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих;

5) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора;

6) ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів;

7) алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у постраждалих.

7. Щоб визначити початковий рівень знань слухачів, перед початком навчання проводитися тестування.

8. Зміст навчальної програми

1) Огляд місця події, обстеження постраждалого. Принципи надання домедичної допомоги. Алгоритм дій.

Теоретичне заняття. Актуальні питання раптової зупинки кровообігу. Дотримання правил безпеки на місці події. Розпізнавання ознак зупинки кровообігу. Порядок взаємодії з диспетчером системи екстреної медичної допомоги.

Практичне заняття. Визначення можливих загроз на місці події. Порядок розпізнавання ознак зупинки кровообігу.

2) Принципи проведення серцево-легеневої реанімації.

Теоретичні заняття. Ознаки порушень діяльності серцево-судинної системи. Причини та ознаки зупинки серця. Порядок (алгоритм) проведення серцево-легеневої реанімації.

Поняття про автоматичний зовнішній дефібрилятор, порядок його використання при проведенні серцево-легеневої реанімації.

Практичне заняття. Відновлення прохідності дихальних шляхів. Оцінка наявності дихання. Проведення зовнішнього масажу серця. Проведення штучного дихання "з рота в рот". Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора при проведенні серцево-легеневої реанімації. Надання постраждалому стабільного положення.

3) Домедична допомога при порушенні прохідності дихальних шляхів.

Причини виникнення та класифікація порушення прохідності верхніх дихальних шляхів. Алгоритм надання домедичної допомоги.

Практичне заняття. Відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів.