Нормативно-правова база

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС З ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ І РІВНЯ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСІБ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, АЛЕ ЗА СВОЇМИ СЛУЖБОВИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ ПОВИННІ НАДАВАТИ ДОМЕДИЧНУ ДОПОМОГУ


Відповідно до підпункту 4) п. 1 ст. 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на порятунок та збереження життя людини у невідкладному стані, мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування, збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.

Згідно з положеннями ст.12 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.

Відповідно до Основ законодавства з охорони здоров’я України (розділ V, стаття 37), першу невідкладну допомогу повинні надавати співробітники міліції, пожежної охорони, аварійних служб, водії транспортних засобів та представники інших професій, на яких цей обов’язок покладено законодавством та службовими інструкціями.

Стаття 18 Розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці» визначає, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Закон України «Про дорожній рух», зокрема в розділі VIII Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, стаття 48 визначає, що водії транспортних засобів, поліцейські і відповідні посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку у Збройних силах України зобов’язані володіти практичними навичками з надання домедичної і медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод, періодично проходити відповідну підготовку за програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Частина перша статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законами № 743-IV від 15.05.2003, № 5081-VI від 05.07.2012, № 901-VIII від 23.12.2015 визначає, що водії зобов’язані стежити за наявністю на транспортних засобах спеціальних медичних аптечок, їх укомплектуванням.

Частина третя статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законами № 743-IV від 15.05.2003, № 5081-VI від 05.07.2012, № 901-VIII від 23.12.2015 визначає, що поліцейські, посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку у Збройних силах України, які здійснюють безпосередній нагляд за дорожнім рухом, зобов’язані стежити за укомплектуванням закріплених за ними патрульних автомобілів і приміщень стаціонарних постів медичним майном і медикаментами для надання домедичної і медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод згідно з переліком, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Пункт 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт» визначає, що водії допускаються до роботи за умови проходження періодичного навчання методам надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Згідно з Постановою ліцензіати зобов’язані організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.

Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться з метою набуття особами, які згідно зі своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну допомогу, знань та практичних навичок з надання такої допомоги особам, які перебувають у невідкладному стані.

Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги осіб, які зобов’язані її надавати, визначається Постановою КМУ від № 1115 від 21 листопада 2012 р. «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу» та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України:

·     наказ МОЗ України №132 від 02 березня 2009 р. «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги»;

·     наказ МОЗ України № 1627 від 04 серпня 2021 р. «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти»;

·     наказ МОЗ України №441 від 09 березня 2022 р. «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах».

Навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться відповідно до Типової програми підвищення кваліфікації для вчителів, директорів та заступників директорів, педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів закладів загальної середньої освіти «Знаємо та діємо» за напрямком «Організація діяльності педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги та безпечного поводження на дорозі», визначеної наказом МОН України №64 від 21 січня 2022 р.